El Camino College The Union

Keiji Shiraki

Keiji Shiraki, Staff Writer

The student news site of El Camino College
Staff